Svensk bilprovning - Mer detaljer om svensk bilprovning

Svensk bilprovning

Mer om Svensk Bilprovning

Svensk bilprovning har genomgått en drastisk förändring i och med avregleringen från ett delägt statligt bolag AB Svensk Bilprovning till flera mindre privata bilbesiktningsföretag med vinstkrav. Bilprovningen i Sverige var fram till avregleringen den bilprovning som var billigast och effektivast i Sverige AB Svensk Bilprovnings priser var innan avregleringen cirka 1/3 av priserna i Finland där Carspect AB kommer ifrån.

Risken är påtaglig att en bilbesiktning kommer bli dyrare för varje svensk som behöver besiktiga sin bil, lastbil eller motorfordon.Bilprovning i Sverige

I Sverige infördes obligatorisk bilbesiktning 1965 och har ansetts i ett internationellt perspektiv som oberoende och mycket effektiv. Den enda kritiken som har funnits under lång tid är tillgängligheten och långa köer till bilprovningen.

Vilken bilprovningsanläggning ska jag välja?

Bild på Svensk Bilprovning

När antalet aktörer ökade på den svenska bilprovningsmarknaden var det förväntan att den ökade konkurrensen skulle vara till gagn för bilägarna. Öppettiderna för bilprovningsanläggningarna har ökat men även kostnaderna har ökat för att besiktiga bilen.

Efter avregleringen har priserna på 1 år ökat med i genomsnitt 17% mer än konsumentprisindex för att besiktiga en vanlig personbil. Dock så är det svenska priserna fortfarande låga internationellt sätt och den svenska bilprovningen är mycket effektiv så möjligheterna för att sänka priset på bilprovningen är obefintligt. Risken är dok stor att prisökningen kommer fortsätta eftersom det är stora internationella företag som driver flera bilprovningsstationer som har vinstkrav från ägarna.

När du funderar på boka bilbesiktning är det lättast att jämföra de olika besiktningsställena på jämförelsesiter på nätet. Då kan du ska bestämma vilken vilken bilprovningsanläggning du ska välja finns det några saker du ska tänka på:

  • OPUS Bilprovning har svenska ägare som stoppar vinsten i ett cypriotiskt bolag och betalar skatt på Cypern,
  • Carspekt är ett finskt ägt bolag
  • Dekra Bilprovning är ett tyskt ägt företag.
  • Ystad Bilprovning är ett svenskt företag som arbetar mest entusiastfordon.
  • AB Svensk Bilprovning ägs av staten, försäkringsbolag och bilbranschen och har inga uttalade vinstkrav.

Det flesta svenskar som vill att Sveriges ekonomi ska gå bra besiktigar bilen på hos klassiska AB Svensk Bilprovning.